QR

Du är här

TM Tätmassa

TM Tätmassa är en 1-komponent universal fogmassa baserad på akrylemulsion. Produkten är nästan luktfri och är inte korrosiv mot metaller. Efter appliceringen bildas en mjuk elastisk fog genom avdunstning av vatten. Den är lätt formbar och är övermålningsbar med de flesta färgtyper. Produkten är vattenburen och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Snabba fakta

  • Vattenburen
  • Lätt formbar
  • Övermålningsbar
  • 1-komponent
  • Baserad på akrylemulsion
  • Universal fogmassa
Användningsområden

TM Tätmassa är avsedd att användas till tätning av springor i golv- och väggvinkel, och övriga sprickor och håligheter i underlaget innan avjämning. TM Tätmassa kan användas både inom- och utomhus. Vid utomhusbruk får fogen inte utsättas för fukt förrän den är genomhärdad. Observera att TM Tätmassa ej är lämpligt för användning på s.k. feta plaster typ PE, PP samt teflon och bitumen.

Tekniska egenskaper
PolymertypAkryllatex, 1-komp
LösningsmedelEnbart vatten
Densitet1,60 Kg/liter
Torrhalt85 %
Härdningssystemavdunstning av vatten

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för TM Tätmassa, det ska vara fast, rent, torrt, fritt oljor, fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet.

Leverans
Patron 300 ml12 st. / kartong
Antal patroner per pall1200 st.
Korv 600 ml12 st. / kartong
Antal korvar per pall600 st.
Mixade pallarJa

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14.Underlagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före appliceringen påbörjas.Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C.

Applicering

Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C.TM Tätmassa appliceras med för ändamålet lämplig fogpistol. Vid behov kan massan formas/justeras med en fuktad fogpinne, svamp eller annat lämpligt verktyg.

TEMPERATUR UNDERLAGTEMPERATUR FÖRVARING
+10°C - +25°C+5°C - +25°C

 

Arbetshygien

Använd alltid erforderlig skyddsutrustning vid användandet av produkten. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Appliceringsegenskaper
AppliceringsmetodFogpistol, el eller mekanisk
Förtunning/rengöringsmedelVatten
Appliceringstemperatur+10°C - +20°C
Skinnbildning +23°C/55 % RF20-30 min
Genomhärdad, beroende på temperatur och tjocklek1-3 dygn
Max tillåten rörelse±10 % drag/tryck
Temperaturresistens-20°C-+70°C efter full härdning
HårdhetCa 47 Shore A (DIN53505)
Temperatur underlag+10°C - +20°C
Temperatur luft+10°C - +20°C
Lagringstid, frostfritt18 månader vid +5°C +25°C i obruten förpackning

 

Åtgångstabell

Nedanstående tabell anger ungefärlig åtgång vid specifika fogdimensioner och ska endast ses som vägledande vid åtgångsberäkning

Löpmeter 300/600 mlFogdimension (B x D
12,9/25,84 x 6 mm
8,6/17,26 x 6 mm
6,4/12,88 x 6 mm
3,2/6,412 x 8 mm
1,9/3,816 x 10 mm
1,3/2,620 x 12 mm

 

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den torkade/härdade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning/härdning

Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +10°C - +20°C, i underlag och luft samt 40-70 % RF i omgivande luft. Produkten kan under förutsättning att ytan är torr och sugande läggas på betong/avjämningsmassa med upp till 95 % RF.

Observera

Detta produktblad syftar till ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade avbeställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto.Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Order
Dokument

Leverans

Patron 300 ml     12 st/kartong

                             1 200 st/pall

Korv 600 ml        12 st/kartong

                             600 st/pall

 

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst