Du är här

Tillbehör

En vattenburen och universal fogmassa, avsedd att användas till tätning av underlaget innan avjämning.
Självhäftande nivåpinne av plast för avvägning av golv. Den finns i två storlekar, upp till 60 mm respektive 90 mm.
Självhäftande list av skumplast. Används för att dela in golvytan lämpligt stora sektioner innan avjämning. Den kan även användas för att förhindra att avjämningsmassa rinner ner i golvbrunnar.
Armeringsnät för armering av golv. Finns i två olika storlekar.
Rengöringstunnor av papp. Används för rester av avjämningsmassor.