QR

Du är här

TM Primer 001

TM Primer 001 är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter. Produkten är helt fri från ammoniak, har en mycket god alkalibeständighet samt mycket goda vidhäftningsegenskaper på de flesta typer av underlag. Produkten är vattenbaserad, kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Snabba fakta

  • Akrylatprimer
  • Liten partikelstorlek
  • Mycket god vidhäftning
  • Alkalibeständig
  • Fri från ammoniak

 

 

Användingsområden

 

TM Primer 001 kan användas på de flesta typer av un­derlag såsom betong, lättbetong, trä och rostskyddad metall mm. För åtgångar samt blandningsförhållanden se under rubriken primerguide. 

 

Tekniska egenskaper

Polymertyp 

                Modifierad      copolymer akrylat

Lösningsmedel 

Enbart vatten

Densitet

1,0 Kg/liter

Diffusionsöppen

Ja

Torrhalt

45 %

Åtgång liter/m²

C:a 0,10-0,15

pH

7,5-8,0

 

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för TM Primer 001. Det ska vara rent, torrt, samt fritt från damm, cementhud, oljor och fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slut-resultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning och/eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur material

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Torktid 1:a primningen

0,5-1 timme

Torktid 2:a primningen

2-4 timmar

Beläggningsbar

1-10 timmar
beroende på uttorkningsklimat       

Lagringstid frostfritt

min 12 månader vid+5°C-25°C

 

Leverans

TM Primer 001 levereras i förpackning om 1, 5 samt 25 kg. Samtliga förpackningar är försedda med tätslutande och återförslutningsbart lock.

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slut-resultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhus-temperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Underlagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före primningsarbetet påbörjas. Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C Drag och på annat sätt forcerad uttorkning skall undvikas.

Applicering

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, säkerställ att det ej bildas pölar. Primerlösningen skall alltid arbetas in i underlaget till en heltäckande film med en mjuk borste. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 48 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om TM Primer 001 vid större ytor appliceras med s.k. primerpump så ska alltid i direkt anslutning till appliceringen efterföljande bearbetning av primerlösningen ske med borste för att säkerställa korrekt applicering. 

Arbetshygien

Produkten är vattenbaserad, kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skydds-utrustning. Dock rekommenderas skyddshandskar eftersom torkad/härdad produkt är mycket svår att få bort från huden. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Temperatur Primer 001

+10°C - +25°C

Lagringstid frostfritt

min 12 månader vid +5°C-25°C

Vattentemperatur

+5°C - +25°C

Vattenbehov

Se primerguide

Blandningstid

                                  Ca: 1 min

 

Primerguide

UNDERLAG

BLANDNING PRIMER/VATTEN

Betong

1:3

Starkt sugande betong

2 ggr, först 1:5 sedan 1:3

Lättbetong

2 ggr, först 1:5 sedan 1:3

Golvspån, golvgipsskiva

                                      5:1

Brädgolv

5:1

Sten, klinker, täta underlag*

1:1 sedan strö med pulver

Avjämningsmassa

1:3

Läggnings- och sättbruk

1-2 ggr, först 1:5 sedan 1:3

Rostskyddad metall*

1:0

*Strö i pulver och borsta in direkt i den våta primern.

 

Rengöring

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra verktygen innan primern torkat. Den torkade/härdade produkten kan avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorknings-klimat på cirka +15°C - +20°C, i underlag och luft samt 40-70 % RF i omgivande luft. Produkten kan under förutsättning att ytan är torr och sugande läggas på betong/avjämningsmassa med upp till 95 % RF.

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto.

 

 Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material. 

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

Kontakta vår säljare i din region för beställning av TM Primer 001

 

Dunk 25 kg  24 dunkar/pall

                      600 kg/pall

 

Dunk 5 kg    4 dunkar/kartong

                     20 kg/kartong

 

Flaska 1 kg   16 st/kartong

                      16 kg/kartong

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.
Du behöver