QR

Du är här

TM 910

TM 910 är en diffusionsöppen opigmenterad ytbehandling för golv bestående av ändamålsenlig avjämningsmassa. Produktens diffusionsöppna karaktär är en av många funktioner i produkten.
TM 910 är avsedd att skydda underlaget mot nötning samt att underlätta städning. Produkten är vattenbaserad och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Snabba fakta

  • Ytbehandling
  • Golv av ändamålsenlig avjämningsmassa
  • Skyddar mot nötning
  • Underlättar städning
  • Resistent mot många syror och oljor
  • Vattenbaserat
  • Ingen speciell skyddsutrustning krävs
Användningsområden

TM 910 är lämplig för ytbehandling vid nyproduktion samt renovering av lagerytor, industrilokaler samt offentliga miljöer. Produkten används inomhus. När den färdigbehandlade ytbehandlingen torkat utgör den ett färdigt underlag för direkt mekanisk belastning såsom gångtrafik, lättare trucktrafik samt andra med luftgummihjul försedda redskap, dock ej fordon försedda med dubbade vinterdäck. Vid hårdare industriell belastning kan visst underhåll av produkten krävas, beroende på typ av belastning i kombination med frekvens och cykler. Produkten har god kemisk resistens men är inte fullständigt tät mot långvarig väta.

 

 

Tekniska egenskaper

Polymertyp 

               Modifierad  copolymer akrylat

Lösningsmedel 

Enbart vatten

Densitet

1,0 Kg/liter

Diffusionsöppen

Ja

Kemikalieresistens

Se resistenslista

Glans enligt Erichsen Glossmaster Model 507

125

Nötningsmotstånd

Se protokoll från Statens     Provningsanstalt

Åtgång

5-6 m² / liter vid 2 behandlingar

pH

7,5-8,0

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för TM 910. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning och/eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,5 MPa.

 

 

Leverans

TM 910 levereras i dunk om 25 kg med tätslutande och återförslutningsbart lock.

Dunk

25 kg

Antal dunkar per pall

24 st

Antal kg per pall

600 kg

Min. leverans

25 kg

Mixade pallar

Ja

 

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slut-resultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhus-temperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Underlagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före ytbehandlingen påbörjas. Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C Drag och på annat sätt forcerad uttorkning skall undvikas.

 

 

Applicering

Vid första behandlingen skall alltid TM 910 spädas med ca 20% rent vatten (5 delar TM 910 och 1 del vatten). Blandningen appliceras flödigt på underlaget med en mjuk borste, säkerställ att underlaget är väl mättat och ej kan absorbera mer. Använd skumgummiraka eller annat lämpligt verktyg för att skrapa bort överflödet. Tänk på att vissa sorter/typer av skumgummi kan missfärga ytan, vid tveksamheter testa alltid på en liten yta. När den första behandlingen har torkat så mycket att den är gångbar, i normala fall efter 1-2 timmar kan nästföljande behandling påbörjas.

 

Andra behandlingen skall alltid utföras med koncentrerad TM 910 samt enbart med skumgummiraka, för att minimera risken att golvet ser flammigt ut är det viktigt att säkerställa att det ej bildas några pölar.

 

Observera att om TM 910 appliceras med s.k. primer-pump vid den första behandlingen så ska alltid i direkt anslutning till appliceringen efterföljande bearbetning av ytbehandlingen ske med borste för att säkerställa korrekt applicering. Den andra och eventuellt efter-följande behandlingar utförs alltid med skumgummiskrapa.

TEMP. UNDERLAG

TEMP. FÖRVARING

+10°C - +25°C

+5°C - +25°C

 

 

 

Arbetshygien

Använd alltid erforderlig skyddsutrustning vid användandet av produkten. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

 

 

Blandning

Temperatur TM 910

+10°C - +25°C

Lagringstid frostfritt

12 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C

Vattenbehov

5 liter per dunk 25 kg, (20%)

Blandningstid

                               Ca: 1 min

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur material

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Torktid 1:a behandlingen

1-2 timmar

Torktid 2:a behandlingen

2-4 timmar

Belastningsbar trucktrafik

24-48 timmar
beroende på uttorkningsklimat       

 

 

 

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den torkade/härdade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorknings-klimat på cirka +15°C - +20°C, i underlag och luft samt 40-70 % RF i omgivande luft. Produkten kan under förutsättning att ytan är torr och sugande läggas på betong/avjämningsmassa med upp till 95 % RF. För att undvika alltför snabb och ojämn uttorkning och därmed risk för att golvet blir flammigt eller att problem med vidhäftning till underlaget ska uppstå, ska den applicerade ytbehandlingen inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus under det första dygnet efter applicering.

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt TM Progress. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM 910

 

Dunk 25 kg  24 dunkar/pall

                         600 kg/pall

 

 

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.
Du behöver