Du är här

Avjämningsmassor

Fiberförstärkt, pumpbar och normaltorkande avjämningsmassa. Skikttjocklek 4-40 mm.
Naturgipsbaserad, pumpbar och normaltorkande avjämningsmassa. Skikttjocklek 1-40 mm
Fiberförstärkt, pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa. Skikttjocklek 5-50 mm
Fiberförstärkt, pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa. Skikttjocklek 2-50 mm
Fiberförstärkt, pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa. Skikttjocklek 5-35 mm.
Fiberförstärkt, pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa.Skikttjocklek 1-35 mm
Pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa 1-10 mm.