Du är här

Miljö

Miljö

Miljöfrågorna är viktiga och kan inte vänta. Hos Kiilto känner vi ett ansvar för att använda vår teknik till att utveckla och tillverka produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt, både när det gäller boende- och arbetsmiljö. Vårt miljöengagemang innebär att vi har kontroll på hela processen, från råvaror och tillverkning till administration, distribution och användning.

 

Varje dammkorn har betydelse

Vår heldatoriserade fabrik i Hallstahammar är en av norra Europas modernaste. Energiförbrukningen per producerat ton avjämningsmassa är avsevärt lägre än i branschen generellt. Tillverkningsprocessen i vår fabrik är helt sluten, vilket bland annat innebär att allt damm återanvänds i produktionen. Vi undviker därmed den negativa påverkan dammet har på både mark och luft vid deponi. Mängden material till deponi hålls också på en minimal nivå. Även koldioxidutsläppen är mycket låga. Genom tilläggsavtalet ”Gröna Ton” med DHL medverkar vi till att minska koldioxidutsläppen vid transporter.

 

Din arbetsmiljö är också miljö

När det gäller emissioner är vi ”bäst i klassen” med marknadens lägsta emissionsvärden. Med tanke på arbetsmiljön för dina och våra entreprenörer har vi satsat hårt på att nå låga emissioner redan efter ett dygn, med miniminivå efter fyra veckor. Som ett led i vårt miljötänkande har vi också kompletterat sortimentet med en naturgipsbaserad avjämningsmassa; TM Gipsavjämning som till 98 procent består av naturmaterial.