Du är här

G70 Avjämning på flytande konstruktion med isolering av cellplast

Systembeskrivning

System för flytande golvuppbyggnad med isolering av cellplast som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där kompletterande isolering är efterfrågad samt vid renovering/sanering där utfyllnadsbehovet överstiger 150 mm.

 

Användningsområde

Systemet är lämpligt på fasta och bärande mineraliska underlag där aktuella omständigheter gör att en konstruktion med vidhäftning inte är lämplig.

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är så plant att isoleringen får full kontakt med underlaget, håligheter och ojämnheter justeras med lämpligt spackel eller avjämningsmassa.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan hindra och försämra systemets tänkta funktion.

 

Arbetsanvisning

Lägg ut isoleringen enligt leverantörens anvisning. (Kvalitet på isoleringen skall vara min. klass S30) Säkerställ att isoleringen ligger väl an mot underlaget. Lägg därefter ut fiberduk på hela golvytan, fiberduken skall vikas upp mot väggar och andra anslutningspunkter. Säkerställ att fiberduken sluter väl an mot underlaget, rör och övriga anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår.

 

Armeringsnäten läggs på den fiberduken. Konstruktionen armeras med TM armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm eller stålarmeringsnät NPS 5150. Vid skarv/hörn klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan. Som avjämningsmassa används TM Rotavjämning K allternativt TM Express K i skikt om minst 30 mm.

 

Ev. värmekablar eller rör skall alltid förläggas i avjämningsskiktet. Kontakta värmegolvsleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

 

Kvalitetskontroll

Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov.Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, temperaturer mm. samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM Armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm

TM Express K

TM Rotavjämning

 

TM Rotavjämning K blandas med ca 3,8-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

TM Express K blandas med ca 3,4-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 20-30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar.Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de föregående så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Som avgränsare används TM Progress avstängarlist.

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Flytande konstruktioner bör förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt enligt gällande produktblad. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

1. TM Rotavjämning K eller TM Express K
2. Armering: stålnät 3 mm, 50x100 mm
3. Fiberduk
4. Cellplast
5. Betong
Ingående komponenter
Ladda ner

G70 Avjämning på flytande konstruktion med isolering av cellplast

Systembeskrivning

System för flytande golvuppbyggnad med isolering av cellplast som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där kompletterande isolering är efterfrågad samt vid renovering/sanering där utfyllnadsbehovet överstiger 150 mm.

 

Användningsområde

Systemet är lämpligt på fasta och bärande mineraliska underlag där aktuella omständigheter gör att en konstruktion med vidhäftning inte är lämplig.

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är så plant att isoleringen får full kontakt med underlaget, håligheter och ojämnheter justeras med lämpligt spackel eller avjämningsmassa.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan hindra och försämra systemets tänkta funktion.

 

Arbetsanvisning

Lägg ut isoleringen enligt leverantörens anvisning. (Kvalitet på isoleringen skall vara min. klass S30) Säkerställ att isoleringen ligger väl an mot underlaget. Lägg därefter ut fiberduk på hela golvytan, fiberduken skall vikas upp mot väggar och andra anslutningspunkter. Säkerställ att fiberduken sluter väl an mot underlaget, rör och övriga anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår.

 

Armeringsnäten läggs på den fiberduken. Konstruktionen armeras med TM armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm eller stålarmeringsnät NPS 5150. Vid skarv/hörn klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan. Som avjämningsmassa används TM Rotavjämning K allternativt TM Express K i skikt om minst 30 mm.

 

Ev. värmekablar eller rör skall alltid förläggas i avjämningsskiktet. Kontakta värmegolvsleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

 

Kvalitetskontroll

Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov.Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, temperaturer mm. samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM Armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm

TM Express K

TM Rotavjämning

 

TM Rotavjämning K blandas med ca 3,8-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

TM Express K blandas med ca 3,4-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 20-30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar.Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de föregående så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Som avgränsare används TM Progress avstängarlist.

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Flytande konstruktioner bör förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt enligt gällande produktblad. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.