Du är här

G50 Avjämning på luftspaltbildande matta

Systembeskrivning                   

System för golvuppbyggnad med luftspaltbildande matta som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där förhöjda fuktnivåer råder i förhållande till vad som rekommenderas för det tänkta ytskiktet samt vid renovering/sanering där emissioner önskas ventileras bort.

 

Användningsområde

Systemet är lämpligt på fasta och bärande mineraliska underlag där tillskjutande fukt eller byggfukt i någon form förekommer samt där aktuella omständigheter gör att en konstruktion med vidhäftning inte är lämplig.

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är så plant att den luftspaltbildande mattan får full kontakt med underlaget, håligheter och ojämnheter justeras med lämpligt spackel eller avjämningsmassa.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan hindra och försämra systemets tänkta ventilerande funktion

 

Arbetsanvisning

Lägg ut den luftspaltbildande mattan enligt leverantörens anvisning. Säkerställ att den luftspaltbildande mattan ligger väl an mot underlaget. Armeringsnäten läggs på den luftspaltbildande mattan. Konstruktionen armeras med TM armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm eller stålarmeringsnät NPS 5150. Vid skarv/hörn klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan. Som avjämningsmassa används TM Rotavjämning K i skikt om minst 25 mm. allternativt TM Express K i skikt om minst 30 mm.

 

Kvalitetskontroll

Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, temperaturer mm. samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM Armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm

TM Rotavjämning

TM Express K

 

TM Rotavjämning K blandas med ca 3,8-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

TM Express K blandas med ca 3,4-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 20-30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar. Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de föregående så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Som avgränsare används TM Progress avstängarlist.

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

1. TM Rotavjämning K eller TM Express K
2. Armering: stålnät 3 mm, 50x100 mm
3. Luftspaltsbildande matta
4. Betong
Ingående komponenter
Ladda ner

G50 Avjämning på luftspaltbildande matta

Systembeskrivning                   

System för golvuppbyggnad med luftspaltbildande matta som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där förhöjda fuktnivåer råder i förhållande till vad som rekommenderas för det tänkta ytskiktet samt vid renovering/sanering där emissioner önskas ventileras bort.

 

Användningsområde

Systemet är lämpligt på fasta och bärande mineraliska underlag där tillskjutande fukt eller byggfukt i någon form förekommer samt där aktuella omständigheter gör att en konstruktion med vidhäftning inte är lämplig.

 

Underlag

Säkerställ att underlaget är så plant att den luftspaltbildande mattan får full kontakt med underlaget, håligheter och ojämnheter justeras med lämpligt spackel eller avjämningsmassa.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan hindra och försämra systemets tänkta ventilerande funktion

 

Arbetsanvisning

Lägg ut den luftspaltbildande mattan enligt leverantörens anvisning. Säkerställ att den luftspaltbildande mattan ligger väl an mot underlaget. Armeringsnäten läggs på den luftspaltbildande mattan. Konstruktionen armeras med TM armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm eller stålarmeringsnät NPS 5150. Vid skarv/hörn klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan. Som avjämningsmassa används TM Rotavjämning K i skikt om minst 25 mm. allternativt TM Express K i skikt om minst 30 mm.

 

Kvalitetskontroll

Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, temperaturer mm. samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM Armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm

TM Rotavjämning

TM Express K

 

TM Rotavjämning K blandas med ca 3,8-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

TM Express K blandas med ca 3,4-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 20-30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar. Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de föregående så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Som avgränsare används TM Progress avstängarlist.

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.