Du är här

G40 Golvuppbyggnad med Dolomitkross

Egenskaper

Dolomitkross används där egenskaper såsom korta torktider, rationell arbetsgång samt tjockare skikt eftersträvas.

 

Systembeskrivning

Dolomitkross i fraktionen 3-5 mm för utfyllnad under avjämningsmassor och dylikt. Dolomitkrossen har lämplig hårdhet och innehåller inte kvarts. Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk. Bädden är tillräcklig tät för att avjämningsmassan inte ska tränga in i bädden. Som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

 

Användningsområde

Uppbyggnad med Dolomitkross 3-5 mm görs främst på mindre ytor, exempelvis våtrum i bostäder

 

Underlag

Stabilt underlag som t.ex. betong.

 

Tjocklek

Dolomitkross med kornstorlek 3 – 5 mm läggs ut till en fast bädd med minimitjocklek om 30 mm.

 

Efterbehandling

Dolomitkrossens behöver normalt inte primas innan avjämningsmassa appliceras.

 

Kvalitetskontroll

Säkerställ att underlaget har rätt RF-nivå (85 eller 90 %) beroende vilket ytmaterial som väljs. Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov.Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM Armeringsnät  Ø3 mm 50x100 mm

TM Rotavjämning K

TM Express K

TM Snabbruk P                                                                                                                                                                                  

Arbetsinstruktioner

Som avjämningsmassa skall TM Rotavjämning K eller TM Express K användas i skikt om minst 25 mm. Alternativt kan pumpar slipsats TM Snabbruk P användas i skikt om minst 30 mm. Skikttjockleken gäller normala bostadsutrymmen. Övriga ytor, säkerställ konstruktionen med ansvarig konstruktör/beställare. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, läggningsmetoder samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. eller motsvarande egenskaper. Armeringsnätet läggs på Dolomitkrossen med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Ev. värmekablar eller rör skall alltid förläggas i avjämningsskiktet, inte i Dolomitkrossen. Kontakta värmegolvsleverantören och säkerställ angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

Installationsskikt

 

Dolomitkross används för ingjutning av el- och rörinstallationer. Vid bäddtjocklekar större än 200 mm användes skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m³) lämpligen som sparkroppar.

 

               

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                           

 

1. TM Rotavjämning K, TM Express K eller Snabbruk P
2. Armering: stålnät 3 mm, 50x100 mm
3. Dolomitkross
4. Betong
Ingående komponenter
Ladda ner

G40 Golvuppbyggnad med Dolomitkross

Egenskaper

Dolomitkross används där egenskaper såsom korta torktider, rationell arbetsgång samt tjockare skikt eftersträvas.

 

Systembeskrivning

Dolomitkross i fraktionen 3-5 mm för utfyllnad under avjämningsmassor och dylikt. Dolomitkrossen har lämplig hårdhet och innehåller inte kvarts. Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk. Bädden är tillräcklig tät för att avjämningsmassan inte ska tränga in i bädden. Som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

 

Användningsområde

Uppbyggnad med Dolomitkross 3-5 mm görs främst på mindre ytor, exempelvis våtrum i bostäder

 

Underlag

Stabilt underlag som t.ex. betong.

 

Tjocklek

Dolomitkross med kornstorlek 3 – 5 mm läggs ut till en fast bädd med minimitjocklek om 30 mm.

 

Efterbehandling

Dolomitkrossens behöver normalt inte primas innan avjämningsmassa appliceras.

 

Kvalitetskontroll

Säkerställ att underlaget har rätt RF-nivå (85 eller 90 %) beroende vilket ytmaterial som väljs. Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov.Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM Armeringsnät  Ø3 mm 50x100 mm

TM Rotavjämning K

TM Express K

TM Snabbruk P                                                                                                                                                                                  

Arbetsinstruktioner

Som avjämningsmassa skall TM Rotavjämning K eller TM Express K användas i skikt om minst 25 mm. Alternativt kan pumpar slipsats TM Snabbruk P användas i skikt om minst 30 mm. Skikttjockleken gäller normala bostadsutrymmen. Övriga ytor, säkerställ konstruktionen med ansvarig konstruktör/beställare. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, läggningsmetoder samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. eller motsvarande egenskaper. Armeringsnätet läggs på Dolomitkrossen med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Ev. värmekablar eller rör skall alltid förläggas i avjämningsskiktet, inte i Dolomitkrossen. Kontakta värmegolvsleverantören och säkerställ angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

Installationsskikt

 

Dolomitkross används för ingjutning av el- och rörinstallationer. Vid bäddtjocklekar större än 200 mm användes skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m³) lämpligen som sparkroppar.