Du är här

G30 Golvuppbyggnad med EPS-Cement

Systembeskrivning

Golvuppbyggnad med EPS-Cement. EPS-Cement är lättbetong uppbyggd av granuler av EPS-cellplast bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

 

Användningsområde

EPS-cement används som lättviktfyllnad i exempelvis våtrum och installationsgolv. EPS-cementen beläggning med avjämningsmassa eller slipsats och utgör därefter färdigt undergolv.

 

Underlag

Stabilt underlag som t.ex. betong.

 

Tjocklek

EPS-Cement® EC350M skall läggas i en minsta sammanlagd tjocklek av EPS-Cement® EC350M och avjämning/slipsats om 50 mm varav minst 20 mm EPS-Cement.

 

Förbehandling

Säkerställ att underlaget inte suger upp vatten från EPS-Cement® EC350M. Vid läggning med vidhäftning mot underlaget skall underlaget förbehandlas med primer TM 001 spädd med vatten enligt TM-Primerguide. Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Primern borstas ut över hela golvytan. Vid läggning i flytande konstruktion skall plastfolie läggas ut på hela golvytan och vikas upp mot väggar och andra anslutningspunkter. Säkerställ att folien sluter väl an mot underlaget, rör och anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår. Väg av golvytan till önskad höjdnivå för gjutningen genom att sätta av avvägda höjdpunkter.

 

Efterbehandling

Ska beläggas med primer TM 001 med blandning 1:5 om ytan får stå mer än 1 vecka utan efterföljande beläggning.

 

Kvalitetskontroll

Säkerställ att underlaget har rätt RF-nivå (85 eller 90 %) beroende vilket ytmaterial som väljs. Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM 001 Primer 

TM Armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm

TM Express K

TM Rotavjämning

TM Snabbruk P                

                                                                                                                                                                      

Arbetsinstruktioner

Som avjämningsmassa skall TM Rotavjämning K eller TM Express K användas i skikt om minst 20 mm. Alternativt kan pumpar slipsats TM Snabbruk P användas i skikt om minst 30 mm. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider,läggningsmetoder samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas. Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. eller motsvarande egenskaper. Armeringsnätet läggs på EPS-Cementen med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Ev. värmekablar eller rör skall alltid förläggas i avjämningsskiktet, inte i EPS-Cementen. Kontakta värmegolvsleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

 

Förbehandling av EPS-Cementens yta

EPS-Cementens yta behöver normalt inte primas innan avjämning appliceras. Har ytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans överyta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan påförs.

 

Installationsskikt

EPS Cement 350 används för ingjutning av el- och rörinstallationer. Vid bäddtjocklekar större än 200 mm användes skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m³) lämpligen som sparkroppar.

1. TM Rotavjämning K, TM Express K el. TM Snabbruk P
2. Armering: stålnät 3 mm, 50x100 mm
3. EPS-cement
4. TM Primer 001
5. Betong
Ingående komponenter
Ladda ner

G30 Golvuppbyggnad med EPS-Cement

Systembeskrivning

Golvuppbyggnad med EPS-Cement. EPS-Cement är lättbetong uppbyggd av granuler av EPS-cellplast bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

 

Användningsområde

EPS-cement används som lättviktfyllnad i exempelvis våtrum och installationsgolv. EPS-cementen beläggning med avjämningsmassa eller slipsats och utgör därefter färdigt undergolv.

 

Underlag

Stabilt underlag som t.ex. betong.

 

Tjocklek

EPS-Cement® EC350M skall läggas i en minsta sammanlagd tjocklek av EPS-Cement® EC350M och avjämning/slipsats om 50 mm varav minst 20 mm EPS-Cement.

 

Förbehandling

Säkerställ att underlaget inte suger upp vatten från EPS-Cement® EC350M. Vid läggning med vidhäftning mot underlaget skall underlaget förbehandlas med primer TM 001 spädd med vatten enligt TM-Primerguide. Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Primern borstas ut över hela golvytan. Vid läggning i flytande konstruktion skall plastfolie läggas ut på hela golvytan och vikas upp mot väggar och andra anslutningspunkter. Säkerställ att folien sluter väl an mot underlaget, rör och anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår. Väg av golvytan till önskad höjdnivå för gjutningen genom att sätta av avvägda höjdpunkter.

 

Efterbehandling

Ska beläggas med primer TM 001 med blandning 1:5 om ytan får stå mer än 1 vecka utan efterföljande beläggning.

 

Kvalitetskontroll

Säkerställ att underlaget har rätt RF-nivå (85 eller 90 %) beroende vilket ytmaterial som väljs. Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Ingående komponenter

TM 001 Primer 

TM Armeringsnät Ø3 mm 50x100 mm

TM Express K

TM Rotavjämning

TM Snabbruk P                

                                                                                                                                                                      

Arbetsinstruktioner

Som avjämningsmassa skall TM Rotavjämning K eller TM Express K användas i skikt om minst 20 mm. Alternativt kan pumpar slipsats TM Snabbruk P användas i skikt om minst 30 mm. Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider,läggningsmetoder samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas. Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. eller motsvarande egenskaper. Armeringsnätet läggs på EPS-Cementen med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Ev. värmekablar eller rör skall alltid förläggas i avjämningsskiktet, inte i EPS-Cementen. Kontakta värmegolvsleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

 

Förbehandling av EPS-Cementens yta

EPS-Cementens yta behöver normalt inte primas innan avjämning appliceras. Har ytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans överyta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan påförs.

 

Installationsskikt

EPS Cement 350 används för ingjutning av el- och rörinstallationer. Vid bäddtjocklekar större än 200 mm användes skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m³) lämpligen som sparkroppar.