Du är här

G10 Avjämning på golvspånskiva

Systembeskrivning                   

System för avjämning på träbjälklag i bostadsmiljöer med syfte att uppnå rätt böjstyvhet och formstabilitet i enlighet med Byggkeramikrådets och GVK Svensk Våtrumskontroll AB:s branschregler för våtrum i bostadsmiljö. Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad.

 

Användningsområde

Systemet gäller för uppstyvning av 22 mm golvspånskiva av kvalitet P5 (exempelvis V313) ovan träbjälklag. Spånskivan ska vara monterad på bjälkar 25x220 mm med cc-avstånd på 0-600 mm och med upplagsavstånd på max 3500 mm.

 

Om kvaliteten på bjälkarna kan fastställas till K24 kan bjälkar med dimension 195x45 mm tillåtas på upplagsavstånd max 4200 mm om cc avståndet är max 300 mm. För bjälkar av kvalitet K24 med dimension på 220x45 mm kan upplagsavstånd på max 4200 mm användas vid cc-avstånd på max 600 mm samt max 5300 mm vid cc-avstånd på max 300 mm.

 

Underlag

Spånskivan ska vid uppstyvningstillfället ha en fuktkvot mindre än 12 %. 

 

Tjocklek

Som avjämningsmassa skall TM Rotavjämning K användas i skikt om minst 12 mm. vid lägsta punkten, d.v.s. brunnen om det är ett våtutrymme. I de fall elektrisk golvvärme förekommer skall skikttjockleken vara minst 15 mm.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Golvspånskivan primas med TM Primer 001 som påförs underlaget med borste. Blandningsförhållande: 5+1 (primer+vatten)

.

Kvalitetskontroll

Säkerställ att underlaget har rätt fuktkvot (mindre än 12%). Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov.

Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, temperaturer mm. samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Arbetsinstruktioner

Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider,läggningsmetoder samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

Prima underlaget med TM Primer 001 som påförs underlaget med borste. Blandningsförhållande: 5+1 (primer+vatten).

 

Avjämningsskiktet armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs på golvspånskivan med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.

 

TM Rotavjämning K blandas med ca 3,8-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar.Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de föregående så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek.

 

Som avgränsare används TM avstängarlist. Var alltid noga med att förse brunnar och andra öppningar/genomföringar med erforderlig tätning före läggning.

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

               

                                                                                  

1. TM Rotavjämning K
2. Armering: stålnät 3 mm, 50x100 mm
3. TM Primer 001
4. Golvspånskiva
Ingående komponenter
Ladda ner

G10 Avjämning på golvspånskiva

Systembeskrivning                   

System för avjämning på träbjälklag i bostadsmiljöer med syfte att uppnå rätt böjstyvhet och formstabilitet i enlighet med Byggkeramikrådets och GVK Svensk Våtrumskontroll AB:s branschregler för våtrum i bostadsmiljö. Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad.

 

Användningsområde

Systemet gäller för uppstyvning av 22 mm golvspånskiva av kvalitet P5 (exempelvis V313) ovan träbjälklag. Spånskivan ska vara monterad på bjälkar 25x220 mm med cc-avstånd på 0-600 mm och med upplagsavstånd på max 3500 mm.

 

Om kvaliteten på bjälkarna kan fastställas till K24 kan bjälkar med dimension 195x45 mm tillåtas på upplagsavstånd max 4200 mm om cc avståndet är max 300 mm. För bjälkar av kvalitet K24 med dimension på 220x45 mm kan upplagsavstånd på max 4200 mm användas vid cc-avstånd på max 600 mm samt max 5300 mm vid cc-avstånd på max 300 mm.

 

Underlag

Spånskivan ska vid uppstyvningstillfället ha en fuktkvot mindre än 12 %. 

 

Tjocklek

Som avjämningsmassa skall TM Rotavjämning K användas i skikt om minst 12 mm. vid lägsta punkten, d.v.s. brunnen om det är ett våtutrymme. I de fall elektrisk golvvärme förekommer skall skikttjockleken vara minst 15 mm.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Golvspånskivan primas med TM Primer 001 som påförs underlaget med borste. Blandningsförhållande: 5+1 (primer+vatten)

.

Kvalitetskontroll

Säkerställ att underlaget har rätt fuktkvot (mindre än 12%). Kontrollera att blandningen på avjämningsmassan har rätt vatteninblandning genom flytprov.

Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider, temperaturer mm. samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

 

Arbetsinstruktioner

Läs och följ alltid separata produktblad gällande blandningsförhållanden, torktider,läggningsmetoder samt lämplighet för det tänkta ytskiktet innan arbetet påbörjas.

Prima underlaget med TM Primer 001 som påförs underlaget med borste. Blandningsförhållande: 5+1 (primer+vatten).

 

Avjämningsskiktet armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs på golvspånskivan med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.

 

TM Rotavjämning K blandas med ca 3,8-4,0 liter vatten med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Brukstiden för produkten är c:a 30 minuter. OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när massan börjat härda.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar.Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de föregående så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek.

 

Som avgränsare används TM avstängarlist. Var alltid noga med att förse brunnar och andra öppningar/genomföringar med erforderlig tätning före läggning.

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.