Du är här

Konstruktioner

System för avjämning på träbjälklag i bostadsmiljöer med syfte att uppnå rätt böjstyvhet och formstabilitet i enlighet med Byggkeramikrådets och GVK Svensk Våtrumskontroll AB:s branschregler för våtrum i bostadsmiljö. Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad.

System för avjämning på brädgolv i bostadsmiljöer med syfte att uppnå rätt böjstyvhet och formstabilitet i enlighet med Byggkeramikrådets och GVK Svensk Våtrumskontroll AB:s branschregler för våtrum i bostadsmiljö. Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad.

Golvuppbyggnad med EPS-Cement. EPS-Cement är lättbetong uppbyggd av granuler av EPS-cellplast bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

Dolomitkross i fraktionen 3-5 mm för utfyllnad under avjämningsmassor och dylikt. Dolomitkrossen har lämplig hårdhet och innehåller inte kvarts. Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk. Bädden är tillräcklig tät för att avjämningsmassan inte ska tränga in i bädden. Som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

System för golvuppbyggnad med luftspaltbildande matta som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där förhöjda fuktnivåer råder i förhållande till vad som rekommenderas för det tänkta ytskiktet samt vid renovering/sanering där emissioner önskas ventileras bort.

System för flytande golvuppbyggnad med isolering av cellplast som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där kompletterande isolering är efterfrågad samt vid renovering/sanering där utfyllnadsbehovet överstiger 150 mm.

System för flytande golvuppbyggnad med isolering av cellplast som används på källargolv och liknande utrymmen. Systemet är avsett att användas i ”torra” utrymmen i normal bostadsmiljö där kompletterande isolering är efterfrågad samt vid renovering/ sanering där utfyllnadsbehovet överstiger 150 mm.