Du är här

Minsta materialåtgången

Minsta materialåtgången

Vi erbjuder en tydlig prisbild utan tillkommande kostnader som returfrakter och etableringskostnader. Priset regleras med över- respektive underkilon, vilket innebär att du bara betalar för den verkliga materialåtgången. Våra entreprenörer får ersättning per kvadratmeter och har alltså inget incitament för att lägga tjockare skikt än vad som krävs enligt AMA Hus. Genom att lägga så tunt som möjligt ökar de tidseffektiviteten och den egna lönsamheten.