Du är här

Avjämningsmassor

Fiberförstärkt avjämningsmassa med normal torktid
Naturgipsbaserad, fiberförstärkt avjämningsmassa
Fiberförstärkt rotavjämningsmassa med snabb torktid
Fiberförstärkt och självtorkande avjämningsmassa för golv där man eftersträvar en mycket hård och slitstark beläggning
Fiberförstärkt avjämningsmassa med mycket snabb torktid
Ett självutjämnande finspackel – tunnflyt med extremt goda utflytningsegenskaper och ett mycket snabbt hårdnande.